Stortingsrepresentantene på fylkeslønn ?

Det er spennende å følge regjeringens utprøving av endret forhandlingsansvar mellom partene i det offentlige arbeidsliv (for eksempel lærerne).