Ny kjøkkenstruktur bedre for de eldre

Bystyret vedtok 2. april ny kjøkkenstruktur i Bergen. Mye er sagt og skrevet om endringen, likevel opplever jeg som ansvarlig byråd at flere av hovedelementene i den nye kjøkkenstrukturen er lite omtalt.