KrF prioriterer privatskolene

Fylkesvaraordfører Helen Fløisand, har i sitt svar til undertegnede tydelig slått fast at for KrF betyr den private Danielsens videregående skole mer en den offentlige videregående skolen.