«Mellom 50 og døden»

Det er symptomatisk at forfatteren av innlegget i BT 26. mai under tittelen «Mellom 50 og døden» undertegner sin utmerkete artikkel med N.N.