Velkommen til bt.no

Dette nettstedet som du nå er inne på er første trinn i en ambisiøs satsing som Bergens Tidende gjør på internett. Som du ser har vi skiftet navn fra Bergens Tidende til bt.no og vi har gitt nett-stedet en ny design. I løpet av sommeren og høsten har vi ambisjoner om å bli det desidert største nettstedet utenfor Oslo, og i løpet av tre år skal vi ha femdoblet besøket på bt.no.