Skillelinjer i rikspolitikken.

Det norske folk synes ikke lenger å føle lojalitet til de enkelte partier. Velgerne er på vandring. Dette kan selvsagt si noe om partienes innsats, men sier kanskje mer om velgernes ønske om å kunne velge ut fra den til enhver tid sammenfallende politiske idé.