Skal være objektiv

Dette sier loven om hvordan en anmeldelse skal etterforskes: