Takk for sist!

Nå skal ABM-avtalen ødelegges av Bush. At dette vil føre til en ny runde opprustning som ingen trenger, er det ikke tvil om.