Politisk allianse

Maktanalytikere har lenge påvist at politiske partier betyr stadig mindre for utviklingen av samfunnet. Likevel fortsetter politikere og politiske journalister å fortelle hverandre hvor betydningsfulle de er.