Bevar Fridalen skole!

Det nytiltrådte byrådet i Bergen har lagt frem sine planer om å legge ned blant annet Fridalen skole. Dette på tross av at det nå var planer om å rehabilitere skolen for videre bruk.