• LANGT IGJEN: Vi er ikke så likestilte som vi tror. Opplevelsene fra forelesningssalen flytter seg inn i arbeidslivet – kvinner utgjør flertallet av studentene, men det er langt færre kvinnelige professorer enn menn, skriver Lise Rakner. FOTO: Jan M. Lillebø

Jeg sendte guttene på gangen

Jeg var den kvinnelige foreleseren som sendte guttene på gangen. Hva får en ellers ganske rasjonell lærer til å sende halve klassen på dør ti minutter for tidlig?