Sekse til HSD

NRK-mannen Arild Sondre Sekse begynner i ny jobb som informasjonssjef i HSD.