Tragedien Sandviken Brygge

Folk som ser Sandviken Brygge for første gang, nærmest gisper over brutaliteten i de tre bygningskroppene som er kommet på plass.