Sterk Frp-vind også i Sogn og Fj.

Kvar sjette veljar i Sogn og Fjordane ønskjer å røysta på Frp ved valet i haust. Partiet er i så fall sikra ein representant frå fylket.