Maktløyse

Verdi-kommisjonar er oftast uttrykk for maktesløyse og mangel på evne til handling, skriv tidlegare kringkastingssjef Einar Førde.