Urettferdig trygdeordning

Jeg og min kone har kjørt oss helt fast i trygderettighetene for vordende foreldre. En skulle trodd at et velferdssamfunn som Norge ikke diskriminerte unge familier, men det motsatte er høyst tilfelle.