I krig og i kjærlighet ...

Det heter seg at i det ovenstående er alt tillatt. Selv om det nok er lite sannsynlig at en bruker bomber og sykdommer for å vinne seg hjertet til den en elsker.