Er kvinner løskatter?

I den sener tid har det vært enorm mediedekning omkring menns rettigheter i forhold til DNA-testing av barn. Sverre Hugo Rokstad ønsket å være far, men fikk ikke DNA-test.