Drøm eller mareritt?

I den opphetede debatten om gasskraftverkene er det litt underlig at en uten omsyn ikke ser hele saken i sammenheng.