NRK rotnar på rot

Ein ser mindre og mindre på NRK. Kanalen er i ferd med å «rotna på rot», og ein er heilt einig med Sissel B. Pedersen som skriv i BT 18. d.m. at målsettinga med kanalen er å pressa mest mogeleg pengar ut av befolkninga, og ein sluttar seg til konklusjonen hennar, at det snart er på tide å kvitta seg med dette maktorganet.