Unge kan koste foreldre dyrt

Jo yngre barna er og jo senere det er på kvelden, desto dyrere kan det bli for foreldre å erstatte barnas skadeverk. Det opplyser advokat Erik Mjell - på helt generelt grunnlag.