Gje oss busskort!

Hausten 2000 vart busskortsaka lagt fram for Åsane bydelsstyre fyrste gong.