Om drap og utlendinger

På bakgrunn av drapene i Moss sist helg har debatten om kriminalitet blant innvandrere på nytt kommet til overflaten.