Kritiserer Sponheim

Fylkesårsmøtet i Hordaland Senterparti kritiserer landbruksminister Lars Sponheim for å ha gitt landbruket og distrikts-Norge eit nytt og alvorleg dolkestøt.