Kvifor skjule realitetane?

Igjen brukar Søviknes store ord og unødig spalteplass for å flytta fokus bort frå realitetane kring den økonomiske stoda i Os. Kvifor er det så vanskeleg å innrømma at dei grepa som er gjort, ikkje har gitt dei resultat ein hadde håpa på?