Ber for asylsøkende medsøstre

Til hverdags er de politiske motstandere. Men nå trygler Bergens tre mektigste kvinnelige politikere utlendingemyndighetene om å gi to medsøstre asyl i Norge.