Tomtefeste for fall?

Denne høsten kan tomtefesteordningen stå for fall. Mange har reagert på voldsom økning i tomtefesteleie.