Når pengene blir viktigere enn boligen

I nyere tid har Norge vært banebrytende som har satt frie boligmarkeder med minst mulig inngripen fra det offentlige i fokus.