Kulturlandskapet i Krohnegården

I byrådets innstilling til bystyret som ble fremlagt like før sommerferien, anbefalte man å bygge ut et fotballanlegg i kulturlandskapet i Krohnegården.