Startar utgreiing om vestlandsregionen

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane set no i gang eit større utgreiingsarbeid om samarbeid på Vestlandet. Samanslåing av fylke kan også verte aktuelt.