EU-forsvaret en papirtiger

Den franske forsvarssjefen skapte furore nylig, da han i et intervju med en britisk avis erklærte at Europa bør bli langt mer uavhengig av USA og NATO. Men generalen sa bare det den franske eliten mener. Vil det nye EU-forsvaret styrke europeisk sikkerhet? Eller vil det føre til en splittelse som svekker NATO og dermed også europeisk forsvarsevne? Hva kan denne styrken egentlig gjøre? Og hva betyr prosjektet for Norge spør Arnt Stefansen, NRKs korrespondent i Brussel.