Stans helsereformen

Helseminister Tore Tønne la 6.4.01 frem sin mye omtalte sykehusovertakelse. Statsråden kaller selv dette for tidenes største helsereform. Likevel skal prosessen kjøres frem i et tempo hvor brukere, ansatte og fylkespolitikere knapt rekker å lese dokumentene før uttalefristene er gått ut. Tempoet går klart ut over demokratiske prinsipper.