Mer tid til pleie og omsorg

Leder av Frps bystyregruppe, Arne Sortevik, hadde søndag 4. mars et krast avisinnlegg rettet mot Arbeiderpartiet og KrF. Sortevik beskylte gruppelederne i disse to partiene for å «overvåke» sine fraksjonsledere fordi de deltok på et informasjonsmøte om kjøkkenreformen i komité for helse og sosial.