Forbereder storinnrykk av asylsøkere

Det er en rekordstor tilstrømning av asylsøkere til Norge. På Vestlandet skal mottakskapasiteten økes med rundt 550 plasser frem til jul.