- Innfør ordning med fasttannlege

Tannlegeforeningen mener fylkeskommunene bryter loven ved at pleietrengende ikke får behandling. Nå går diskusjonen høyt om en mulig fasttannlege-ordning.