Ufaglærte lærarar på kvar 3. skule

Kvar tredje skule på Vestlandet har ufaglærte lærarar. Størst er lærarmangelen på skular med færre enn 100 elevar, viser BTs skuleundersøking. I løpet av 10-15 år må det skaffast 40.000-50.000 nye lærarar, hevdar Lærerforbundet.