Siste bønn for Bergensprogrammet

Mange menn var møtt frem for å tale engasjert om Bergensprogrammet i Stortinget i går. Noen for. Andre mot.