Rettferdighet for fremtiden

Norge er et av verdens beste land å leve i. Få land har høyere velstand pr. innbygger, og ingen har fordelt verdiene bedre.