Likevel statsstøtte til småpartiene?

I regjeringens første forslag til statsbudsjett for 2003 skulle bare partier med minst 2,5 prosent av stemmene ved siste stortingsvalg, ca. 63.000 i 2001, få statsstøtte fra 1.1.2003.