Lokaldemokratiet i krise

Kommunar, fylkeskommunar og bydelsutval er i pengenaud. Partia slit med å finne kandidatar til valet neste haust. Det viktigaste med denne krisa er kanskje ikkje pengar, men revitalisering av debatten om nærleik mellom dei styrande og folket.