Avføring i drikkevannetårsak til mageonde

Prøvene fra Eikedalen Skisenter viser rester av avføring i drikkevannet. Nå installerer senteret et eget renseanlegg.