Tilgrising av byrommet

Godt synlig på fasaden til Kong Oscars gt 2 pranger en stor M, på døren like under 2 mindre, på fortauet 3 fargesterke private bossdunker, samt et større skilt, og som om dette ikke skulle vekke oppmerksomhet nok: 2 skilt i en ledningsMast foran bygningen, i alt 9 svært konsentrerte reklamemarkeringer.