- Bedre etter omorganisering

Fra 1. januar neste år skal all forvaltning av Forsvarets eiendomsmasse, bygg og anlegg overtas av den nye forvaltningsbedriften Forsvarsbygg.