Terror og araberfrykt

Forskning har vist at alle mennesker i ulik grad besitter stereotyper, men at de som er bevisst sine stereotype oppfatninger gjerne justerer dem «inne i hodet sitt», slik at de ikke kommer direkte til uttrykk i kontakt med andre mennesker. Det skriver Irene Nygårdsvik, doktorgradsstipendiat, Kommunikasjon og Marketing ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole.