Ulike syn på krafthjemfall

Forfatterne av rapporten «Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde» reagerer på at jeg mener at utredningen gir en subjektiv beskrivelse av hjemfallsinstituttet og hevder samtidig at det ikke er noen grunn til å frykte utenlandsk eierskap til vannkraften.