Skal bryta ned kjempekoloss

Aker Stord, som gjennom 25 år har bygt Nordsjøens største oljeplattformer, plukkar no sund 110.000 tonn tunge «Maureen».