Naturvern og biologisk mangfold i India

India har lange naturverntradisjoner. Likevel står landet overfor store utfordringer når det gjelder å ta vare på det biologiske mangfoldet i framtiden. Multinasjonale selskaper som etablerer seg på det indiske subkontinent, tenker først og fremst profitt og tar lite miljøhensyn, skriver førsteamanuensis Odd W. Jacobsen ved Høgskolen i Bergen.