En tv-anmelders komplekser

Tord Sollie avlegger undertegnede en visitt etter at jeg har kommentert oslodominansen i norske fjernsynsprogrammer.