Høgare utdanning?

Høgare utdanning er ein mangfaldig materie som spenner frå praktisk profesjonsutdanning til akademisk utdanning knytt til grunnforsking. I kunnskapsbaserte samfunn er dei ulike formene for høgare utdanning ytterst viktige.