Om legers sabotasje

I Bergens Tidende for søndag 27. mai har tidligere overlege ved Haukeland sykehus, Terje Gundersen, et innlegg der han påpeker svikt i norsk sykehusdrift og retter skytset mot legene som han beskylder for å sabotere driften, delvis for å mele sin egen kake i privat praksis.